Archive | ข้อคิด คติธรรม * RSS feed for this section

อานิสงส์การบริจาคทาน*

23 May

เรื่อง : หนังสืออมตะธรรม

พระพุทธองค์ ได้ตรัสถึงผลแห่งการให้ทานของสัปปุริสชนว่า เขาผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่มั่งคั่ง
มีทรัพย์มาก มีอำนาจมาก เป็นที่รักและที่นับถือของเทวดาทั้งหลาย ทั้งยังตรัสถึง
สัปปุริสทาน 5
พร้อมทั้งอานิสงส์งว่า

1. ผู้ให้ทานด้วยความศรัทธา มีความเชื่ออย่างมีเหตุผล ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมเป็นผู้มีรูปงาม ผิวพรรณงดงาม น่าดู น่าชม

2. ผู้ให้ทานด้วยความเคารพ  ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา เขาย่อมมีบุตร ภรรยา
คนรับใช้ หรือบุคคลใดก็ตาม บุคคลเหล่านั้นย่อมสนใจตั้งอยู่ในโอวาทอย่างดี

3. ผู้ให้ทานตามกาล  ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา ความต้องการที่เกิดขึ้นตามกาล
ย่อมบริบูรณ์

4. ผู้ให้ทานด้วยจิตอนุเคราะห์  ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา จิตของเขาย่อมได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลทั้งหลาย

5. ผู้ให้ทานไม่กระทบตน ไม่กระทบผู้อื่น  ผลแห่งทานเกิดขึ้นแก่เขา ย่อมไม่พบกับความเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติ ภยันอัตรายทั้งปวง

“ทำบุญแล้วต้องให้ทานต่ออย่าหวง ทำบุญแล้วให้ทาน รวย”
ทำบุญแล้วไม่ให้ทาน จน เราจึงเรียกว่า ทำบุญสุนทาน”

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
จากหนังสือ ใบไม้ในกำมือ หน้า 68-69 นายชินวัฒก์ รัตนเสถียร รวบรวมเรียบเรียง
Advertisements

ข้อคิดในการดำเนินชีวิต*

19 May

ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

เรื่อง : พระธรรมสิงหบูรจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
วัดอัพวัน จ.สิงห์บุรี

ภาพ: Art Of Our Lives

553148_10152160613429237_1534244251_n

 1. ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
 2. อย่าสวดมนต์ เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญา” และ “ความกล้า”
 3. “เพื่อนใหม่” คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง  ส่วน“เพื่อนเก่า หรือ มิตร” คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
 4. อ่านหนังสือธรรมปีละเล่ม
 5. ปฏิบัติกับคนอื่นเช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
 6. พูดคำว่า “ขอบคุณ” ให้มากๆ
 7. รักษา “ความลับ” ให้เป็น
 8. ประเมิณคุณค่าของการให้  “อภัย”  ให้สูง
 9. ฟังให้มากแล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
 10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้แก่ใจว่าเป็นจริง

 1. หากล้ม จงอย่ากลัวการลุกขึ้นใหม่
 2. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนักคิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
 3. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
 4. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อการก่อหนี้สิน
 5. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า “ขอโทษ”
 6. อย่าอายหากจะบอกใครว่า “ไม่รู้”
 7. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมักไม่ราบรื่นตลอดทาง
 8. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
 9. การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
 10. คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต

 1. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
 2. ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
 3. จงใช้จุดแข็ง อย่าเอาชนะจุดอ่อน
 4. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดใหคนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่ทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
 5. เหรียญเดียวมี 2 หน้า คือ ความสำเร็จ กับความล้มเหลว
 6. อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
 7. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
 8. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน)
 9. ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให้
 10. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆ ไปก็ผิดหมด

 1. ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเสร็จ
 2. จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
 3. ดาวและเดือนที่อยูสูงอยากได้ต้องปีน “บันไดสูง”
 4. มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชินงานที่สำคุญที่สุดก่อน
 5. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
 6. ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

พระในบ้าน *

17 May


พระในบ้าน 

เรื่อง : หลวงพ่อพุธ ฐานีโย
(วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
ภาพ : Art Of Our Lives

733857_10152160632799237_1886404993_a

ถ้าเราไหว้พ่อ ไหว้แม่ไม่ได้
อย่าไปไหว้พระ มันไม่มีประโยชน์
เราต้องกราบพ่อ กราบแม่เราได้
เราจึงไปกราบพระ
ถ้าพ่อแม่ของเรายังไม่อิ่ม
อย่าไปเที่ยวหาเลี้ยงพระให้อิ่ม
ถ้าเราจะเลี้ยงพระให้อิ่ม
เราต้องเลี้ยงพ่อแม่ของเราให้อิ่มก่อน

เราทำตัวเองทั้งนั้น *

17 May

เราทำตัวเองทั้งนั้น

เรื่อง : หลวงปู่ขาว อนาลโย (วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู)
ภาพ :  Art Of Our Lives

263704_10150262283024237_1564199_n

ผู้อื่นไม่ได้ทำให้จิตของเราเศร้าหมอง หรือผ่องแผ้ว
เราเองเป็นผู้ทำให้จิตของเราเศร้าหมอง ผู้อื่นช่วยไม่ได้
แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น

คนเราเกิดมาชาตินี้ *

17 May

คนเราเิกิดมาชาตินี้…

เรื่อง : พระธรรมโกษาจารย์ – พุทธทาสภิกขุ
(สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี)
ภาพ : Art Of Our Lives

267299_10151799883744237_1415502111_n

คนเราเกิดมาชาตินี้ ถ้ารู้จักแต่ทำมาหากินเลี้ยงร่างกายอย่างเดียว ไม่รู้จักแสวงหาธรรมะมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้สุขสงบเย็นด้วยแล้ว การเกิดมานั้นก็จะเป็นการเกิดมาเพื่อทนทุกข์ทรมานติดคุกติดตารางในทางวิญญาณชนิดหนึ่งไปจนตาย ทุกๆ ชาติทีเดียว เพราะถ้าไม่รู้จักทำจิตใจให้สงบตามธรรมบ้างแล้ว แม้คนรวยที่อยู่ตึกก็มีความสุขสู้คนจนที่อยู่กระท่อมซอมซ่อไม่ได้

รู้ภายใน รู้กาย รู้จิต *

17 May

รู้ภายใน รู้กาย รู้จิต

เรื่อง : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร – พระครูสันติวรญาณ
(วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่)
ภาพ : Art Of Our Lives

536181_10152160613684237_1706305287_n

“อัตตาหิ อัตตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน” ตนทำบาปตนก็ได้รับทุกข์เอง ตนทำบุญก็ให้ความสุขแก่บุคคลผู้นั้น บุญ-บาป เป็นของเที่ยงแท้แน่นอน ใครทำบาป บาปย่อมให้ผล ใครทำบุญกุศล บุญกุศลย่อมตามให้ผล แต่ว่าบางอย่าง บางประการนั้น ไม่ทันกับใจกิเลสมนุษย์ ก็เลยเข้าใจว่าทำบุญก็ไม่เห็นผล แต่ว่าบาปนั้นไม่ทำก็เห็นผล…..

“ใครจะมาว่าเราก็เป็นเรื่องปากเขาว่า จิตเราหน้าที่ภาวนา ไม่ต้องไปมัวว่าให้คนโน้นคนนี้ ติคนโน้น ชมคนนี้ได้ประโยชน์อะไร ภาวนาในใจดีกว่า สงบกาย สงบวาจา สงบจิต ให้มีสติอยู่ทุกเวลา ยืนให้มีสติ เดินให้มีสติ ทำอะไรให้มีสติ พูดอะไรให้มีสติ อย่าเพียงแต่ว่า พูดอะไรพูดได้ก็พูดไปขาดสติ จิตใจเลื่อนลอย ฟุ้งซ่าน ไม่มีเวลาจบ ไม่มีเวลาสิ้น นั่นแหละชื่อว่าตัณหาดิ้นรนวุ่นวายไปตาม กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา จิตใจไม่สงบระงับ ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนา เพราะหลงใหลไปตามอาการภายนอก จิตไม่หยุด จิตไม่อยู่ จิตไม่รู้ภายใน รู้ภายนอก รู้ไปทำไม รู้ภายใน รู้กาย รู้จิตของตัวเองดีกว่า”

ครูของตนเอง *

17 May

ครูของตนเอง

เรื่อง : หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต (วัดอุดมคงคาคีรีเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น)
ภาพ : Art Of Our Lives

531831_10201066280527016_921700113_n

เป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่ หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้น
เราตรวจคะแนนให้คนอื่น ข้อนี้ถูก ข้อนั้นผิด
เราเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า…
วันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
คะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากัน
กลับไปตรวจตัวเองเด้อ….
ศีลมีมากมายหลายข้อ ไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอก…
รักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียว กาย วาจา ก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ