คนเราเกิดมาชาตินี้ *

17 May

คนเราเิกิดมาชาตินี้…

เรื่อง : พระธรรมโกษาจารย์ – พุทธทาสภิกขุ
(สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี)
ภาพ : Art Of Our Lives

267299_10151799883744237_1415502111_n

คนเราเกิดมาชาตินี้ ถ้ารู้จักแต่ทำมาหากินเลี้ยงร่างกายอย่างเดียว ไม่รู้จักแสวงหาธรรมะมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้สุขสงบเย็นด้วยแล้ว การเกิดมานั้นก็จะเป็นการเกิดมาเพื่อทนทุกข์ทรมานติดคุกติดตารางในทางวิญญาณชนิดหนึ่งไปจนตาย ทุกๆ ชาติทีเดียว เพราะถ้าไม่รู้จักทำจิตใจให้สงบตามธรรมบ้างแล้ว แม้คนรวยที่อยู่ตึกก็มีความสุขสู้คนจนที่อยู่กระท่อมซอมซ่อไม่ได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: